biofiltracja ksylenu

Streszczenie polskie: Zaprezentowano wyniki badań biofiltracji modelowych strumieni gazowych zawierających toluene i p-ksylen na kolumnach wypełnionych. By k Chmiel-Cited by 1-Related articlesenu, etylobenzenu i ksylenu (btex). Dla stanu ustalonego przyjęto w [28], Ŝ e. Palica m. Chmiel k. Biofiltracja butanolu na frakcjonowanym złoŜ u z.

Biofiltracja jako skuteczna metoda usuwania ksylenu z gazów odlotowych-badania laboratoryjne i pilotowe. i. Wojnowska-Baryła, a. Babuchowski, a. Debourg.

Biofiltracja wykorzystuje mikroorganizmy do biologicznej degradacji. Wykazują małą rozpuszczalność w wodzie, takie jak toluen, benzen, ksylen, styren.

Wieczorek a. Badania biofiltracji gazów odlotowych zawierających toluen i ksylen. Archiwum Ochrony Środowiska, 2 (2001), 27, 21-28.

Węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen). Biofiltracja, płukanie biologiczne i bioreaktory niszczą lzo metodą biologicznego utleniania z.
11 Maj 2010. Fenole, toluen, ksylen i styren, znajdujące się gł. w lepikach, klejach. Lub katalityczne, absorpcję w roztworach lub biofiltrację.
Stosując ekstrakcję we wrzącym ksylenie połączoną z pomiarem stopnia spęcznienia. Biofiltracja zanieczyszczonych styrenem gazów odlotowych z wytwórni.

. Wsiąkanie wody w glebę, systemy biofiltracyjne do podczyszczania wody czy też tzw. Zanieczyszczenia gleby trującymi związkami np. Ksylenem. . Toluen, ksylen, fenole oraz styren, które znajdują się głównie w klejach. Na węglu aktywowanym, biofiltrację czy też absorpcję w roztworach. By d METYLOIZOBUTYLOKETONzwiązków takich jak: mibk, mek, toluen czy p-ksylen. Wieczorek, a. Biofiltracja lotnych nierozpuszczalnych ksenobiotyków na złożach kom-

Biofiltracja powietrza zanieczyszczonego ksylenem. Biofiltration of air contaminated with xylene. Przetestowanie biofiltracji na sztucznym złożu powietrza. . Stężenie objętościowe, absorpcję, skraplanie, użycie flar, biofiltrację. Zawartości benzenu-toluenu-ksylenu w wodzie z 10 ppm do poniżej 100 ppb; . Fenole, toluen, ksylen i styren, znajdujące się gł. w lepikach, klejach. Termiczne lub katalityczne, absorpcję w roztworach lub biofiltrację.